shopup.com

ดูบทความบริการรับทำวีซ่าอเมริกา

บริการรับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่าอเมริกา (กรอกฟอร์ม DS160 + ทำนัดหมาย)

การขอวีซ่าอเมริกาไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยว ธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน เราต้องทำการกรอกฟอร์ม DS160 พร้อมทำนัดหมายกับทางสถานทูตเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ทางเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา  

สำหรับฟอร์ม DS160 นั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้กับการขอวีซ่าอเมริกาได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยว B1/B2, J, H, M, F หรือ R โดยเลือกให้ถูกประเภทของวีซ่าที่เราจะขอไป

การกรอกฟอร์ม DS160 ให้ไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา แล้วมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กดเลือกประเทศของผู้สมัคร (โดยปกติ Thailand, Bangkok)

กดที่ปุ่ม Start a new application หลังจากนั้นเราก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งได้เลย โดยจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครขอวีซ่า

จากนั้นเราก็ดำเนินการไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น แล้วปริ๊นท์ ฟอร์ม DS160 ที่เรากรอกไว้ออกมาเป็นตัวเอกสาร

หลักฐานเก็บไว้เพื่อใช้ยื่นในวันสัมภาษณ์ได้เลย

หากไม่สามารถดำเนินการกรอกฟอร์ม DS160 ได้ด้วยตัวท่านเองสามารถสอบถามได้กับทางเว็บไซด์เราโดยตรงนะคะ โทร. 085-1393620 นิดา

เรายินดีให้คำปรึกษาในการทำวันนัดสัมภาษณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา-วีซ่าอเมริกา เพื่อเข้าอเมริกาตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

แบบฟอร์ม DS-160 ทางศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกา URGENT VISA ของเรายินดีให้บริการกรอก แบบฟอร์ม DS-160 + จองวัดนัดสัมภาษณ์ พร้อมให้คำแนะนำในด้านการเตรียมเอกสาร

05 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 3174 ครั้ง

Engine by shopup.com