shopup.com

ดูบทความการฟ้องคดี

การฟ้องคดี

การฟ้องคดีในศาลไทย
 
สำนักงานกฎหมายพีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ลอว์ ได้รับการพัฒนามาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทย 2 กลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 พวกเราได้รับดำเนินคดีความที่มีความหลากหลาย เป็นคดีที่ไม่มีความยุ่งยากมากนักไปจนถึงการจัดการคดีที่มีความซับซ้อนอย่างมาก ดั่งนี้ทีมทนายความจึงได้สั่งสมประสบการณ์ในทุกด้านของเรื่องคดีความ ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มีการเจรจาความตกลงกันนอกศาล คดีความที่คู่ความตกลงประนีประนอมยอมความในศาล และคดีที่ต้องต่อสู้คดีความในศาล  โดยรับคดีความของลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้าในต่างประเทศที่มีข้อพิพาทหรือมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยด้วย
ทางสำนักงานของเราได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเชิงกลยุทธ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความเชี่ยวชาญในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ, คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีเกี่ยวกับครอบครัวและทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า
การดำเนินคดีในศาลไทย -กระบวนการพิจารณาคดีในศาลไทยจะถูกจัดการและดำเนินการโดยใช้ภาษาไทย คุณจำเป็นต้อง มีทนายความไทยซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีในศาลไทยเป็นตัวแทนในจัดการคดีความของคุณ เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมตามที่คุณคาดหวัง 
 
คุณควรจ้างทนายความเมื่อใด?
ที่ สำนักงานกฎหมายพีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ลอว์ เราแนะนำให้คุณจ้างทนายความที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคดีความของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถกระทำได้ เพราะทนายความสามารถจัดการเรื่องหรือคดีความของคุณ ให้คำแนะนำทางกฎหมายและช่วยจัดการกับบุคคลอื่นๆ ธุรกิจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาล เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ หรือปกป้องผลประโยชน์ของคุณ และได้ผลดีต่อคดีความของคุณมากที่สุด
 
ทำไมคุณต้องมีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องในคดี?
 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องของคุณ ข้อพิพาทหลายเรื่องอาจยุติลงได้ก่อนที่คู่ความจะใช้สิทธิทางศาล หากเป็นเรื่องเล็กน้อย คุณอาจจะสามารถตกลงกับฝ่ายตรงข้ามหรือคู่กรณีได้โดยไม่ต้องจ้างทนายความ ในทำนองเดียวกันถ้าข้อพิพาทของคุณเป็นเรื่องที่คุณสามารถจัดการและสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลในท้องถิ่นนั้นได้ คุณอาจไม่จำเป็น ต้องจ้างทนายความก็ได้ แต่ขั้นตอนของการฟ้องร้องคดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดี, แผนหรือกลยุทธ์ที่ดี จึงจะทำให้คุณชนะคดีในศาลได้
สำหรับการยื่นฟ้องคดีที่มีทุนทรัพย์จำนวนสูง คุณจำเป็นที่จะต้องจ้างทนายความที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นตัวแทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นคดี ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง, การระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี หรือการเป็นตัวแทนของคุณในการฟ้องคดีต่อศาล วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาของศาลมีความซับซ้อนและเคร่งครัดมาก การดำเนินคดีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของศาลดังกล่าว หากคุณไม่เตรียมตัวให้ดีจะส่งผลถึงคดีความของคุณ คุณอาจจะแพ้คดี หรืออาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นดั่งที่คุณคาดหวัง หากคุณไม่ได้มีทนายความช่วยเหลือ

 
 
 

22 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 4533 ครั้ง

Engine by shopup.com